Akustické panely prináší pocit intimity a ticha, podobný tomu, který mužeme často zažívat v lese. Ve své instalaci pro Designblok'22 jsme se proto rozhodli hledat paralely klidného lesního prostredí a interiérů, ve kterých žijeme a pracujeme. Instalace byla koncipována jako symbolická návšteva lesa a vedla diváka k nahlédnutí do pomyslné vodní hladiny - tůně. V té se odrážela série organických akustických tvarů s integrovaným ambientním osvětlením.

Realizace - 2021
Photo: Adam Mráček a Lappa studio
Zpět nahoru